Rozwiązania IT dla laboratoriów

 • Zarządzanie Laboratorium

  Rozwiązania klasy LIMS odnajdują szerokie zastosowanie w zakresie wspomagania kluczowych procesów zarządzania informacjami laboratoryjnymi. Proponujemy wdrożenie oprogramowania/systemu umożliwiającego  zarządzanie rozmaitymi funkcjonalnościami wspierającymi i usprawniającymi efektywność działania laboratorium, począwszy od modułu zarządzania próbkami, poprzez zarządzanie analizami, konfiguracją, obiegiem dokumentacji, wyposażeniem, aż do zarządzania obsługą klienta oraz zasobami laboratorium.

 • Zarządzanie dokumentacją

  Oferujemy rozwiązania wspierające sprawny oraz optymalny obieg dokumentów i danych, adekwatnych do poszczególnych etapów procesów laboratoryjnych. Zapewniamy oprogramowanie pozwalające na wygenerowanie odpowiedniego formatu i treści dokumentów oraz gwarantujące skuteczny dostęp do dokumentów. Proponujemy wdrożenie systemu umożliwiającego ustrukturalizowanie i systematyzowanie danych, a przede wszystkim kompleksowe zarządzanie dokumentacją (przetwarzanie, przeszukiwanie, archiwizacja).

 • Elektroniczny zeszyt laboratoryjny

  Proponujemy wdrożenie modułu zapewniającego efektywny sposób zapisu danych oraz wyników badań, a przede wszystkim umożliwiającego dodawanie załączników w postaci: plików, zdjęć, notatek, tabeli, obrazów, szkiców, czy też adnotacji (np. spostrzeżeń badacza). Dane wprowadzone do elektronicznego notatnika przechowywane są w folderach, które użytkownicy mogą dowolnie sortować, według indywidualnych potrzeb i pomysłów. Dostęp do danych zostaje automatycznie zabezpieczony i tylko użytkownik (badacz) decyduje o tym, jaki rodzaj informacji może zostać udostępniony (np. współpracownikom, innym badaczom). Aplikacja stwarza bezpieczną przestrzeń dla twórczych, innowacyjnych pomysłów,  jednocześnie umożliwiając nawiązanie współpracy i komunikacji pomiędzy ośrodkami badawczymi.

 • Profesjonalne Usługi Informatyczne

  Oferujemy rozwiązania zapewniające efektywną i zoptymalizowaną obsługę systemów usprawniających pracę laboratoriów. Proponowane narzędzia stanowią adekwatną odpowiedź na potrzeby firm z sektora naukowego, farmaceutycznego, usługowego oraz przemysłowego. Gwarantujemy możliwość uzyskania w pełni zintegrowanego zarządzania informacją laboratoryjną.

 • Infrastruktura IT

  Specjalizujemy się w dostarczeniu platform sprzętowych (serwerowe i komputerowe) wraz z  oprogramowaniem. Badamy indywidualne potrzeby i oczekiwania Klientów, dążąc do zapewnienia adekwatnych i wydajnych rozwiązań, które uwzględniają skalę wdrożenia projektu, przyjętego poziomu bezpieczeństwa oraz posiadanych przez klienta zasobów IT.