header6

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Tworzymy dedykowane oprogramowanie, pozwalające na automatyzację wszelkiego rodzaju analiz i zestawień oraz interaktywnych raportów, wykorzystujące olbrzymi i często nieznany jego użytkownikom, potencjał programu Excel w ramach zaawansowanych aplikacji w języku VBA.

Dzięki temu rozwiązaniu Państwa firma oszczędzi czas i pieniądze przy wykorzystaniu pełni możliwości narzędzia, którym posługuje się każdego dnia i którego nie musi kupować!

Określenie Kierunku

Najważniejszym etapem, od którego zaczynamy pracę, jest wyznaczenie celów, czyli określenie, jakie korzyści chcą Państwo osiągnąć, jakie są Państwa potrzeby i z jakimi problemami się na co dzień Państwo borykają.

Analiza

Przy ścisłej współpracy z Państwem dokonujemy analizy istniejącego systemu, używanych przez Państwa narzędzi i zakresu ich wykorzystywania, określając najbardziej odpowiednią technologię, zakres koniecznych prac oraz ich specyfikację.

Tworzenie

Po zaakceptowaniu przez Państwa specyfikacji nasi programiści zajmą się tworzeniem oprogramowania, które ma za zadanie w pełni zaspokoić Państwa potrzeby.

Wdrożenie

Gotowe oprogramowanie wymaga wdrożenia, podczas którego każdy z modułów oprogramowania podlega testowaniu pod względem jego funkcjonalności i poprawności, co gwarantuje zachowanie standardów najwyższej jakości oprogramowania.

Finał

Jedynie Państwa akceptacja i zadowolenie z wykonanej przez nas pracy wyznaczają moment zakończenia projektu.